Biskupi Kościołów holenderskich wezwali władze Holandii do ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu

Krocząca eksterminacja najstarszego chrześcijańskiego narodu świata, Ormian, przez muzułmańskich sąsiadów przystanęła tylko na chwilę i w ostatnich tygodniach zamanifestowała się atakiem Azerów na zamieszkiwany przez Ormian Górski Karabach. Jeden z najbardziej niestabilnych regionów świata, Kaukaz, znowu zaczyna grozić masowym przelewem krwi. W ostatnich dniach Ormianie ulegli wspieranym przez opłacanych przez Turcję islamskich bojowników z Syrii wojskom azerskim i musieli podpisać porozumienie, w którym przekazali Azerom kawałek zamieszkiwanego przez nich terenu, zamieszkiwanego przez chrześcijan od prawie dwóch tysięcy lat. Ksiądz Leszek Kryża z Zespołu Pomocy Kosciołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski poleciał tam natychmiast, by koordynować pomoc, i ujawnił w Internecie wstrząsające informacje oraz zdjęcia z eksodusu Ormian opuszczających swoje domy z tym tylko, co mogli unieść w rękach lub zabrać do samochodu (a jeśli uciekali przed azerskim bombardowaniem, to tylko w tym, co mieli na sobie). Materiał ten znajduje się pod adresem: http://wschod.misje.pl/reportaz-z-armenii/ Nawet media zachodnie, zazwyczaj wrogo nastawione do chrześcijaństwa, za to starannie unikające publikowania informacji o zbrodniach muzułmańskich w krajach Azji i Afryki, pisały o zrozpaczonych Ormianach, podpalających własne domy, by nie dostały się agresorom.

Ormiański ślub w zburzonej przez wojska azerskie katedrze Chrystusa Zbawiciela (diecezji
Arcach Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego) w mieście Szusza w Górskim Karabachu.
Fot. wykonana 26 października 2020. Wikimedia Commons / ԶԻՆՈՒԺ MEDIA

Pomoc dla wygnanych Ormian organizuje Caritas Polska, numer konta i inne informacje znajdują się tutaj: https://caritas.pl/blog/2020/11/19/zbiorka-dla-ofiar-walk-w-gorskim-karabachu/

Z Holandii natomiast napłynęła ważna wiadomość, że grupa biskupów i przełożonych rozmaitych Kościołów chrześcijańskich, działających w tym kraju, wezwała w liście otwartym premiera Marka Ruttego do działań na rzecz ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego, konsekwentnie niszczonego przez muzułmańskich Azerów na terenach wydartych Ormianom. Kopie listu zostały przekazane także minister handlu zagranicznego i rozwoju Sigrid Kaag oraz frakcjom politycznym w parlamencie.

Z pewnością jedynie silna presja międzynarodowa może zatrzymać zniszczenia dokonywane przez Azerów oraz dalsze ataki państw muzułmańskich regionu na chrześcijańskich sąsiadów (nie ulega wątpliwości, że kiedy uznają, iż sytuacja geopolityczna im sprzyja, ruszą z kolejną ofensywą) i dlatego również rząd polski powinien uaktywnić się w tej sprawie. Publikujemy cały tekst listu holenderskich biskupów do premiera Holandii w przekładzie polskim.

Premier
Minister ds. Ogólnych
Skrzynka pocztowa 20001
2500 EA Haga
Z kopiami do: minister Kaag i grupy polityczne w Izbie Niższej
Amsterdam, 16 listopada 2020 r.

Temat: Wezwanie do ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego w Górskim Karabachu

Wasza Ekscelencjo,
Szanowny Panie Rutte,

W wyniku porozumienia podpisanego 9 listopada przez premiera Republiki Armenii Nikolę Paszyniana, prezydenta Republiki Azerbejdżanu Ilhama Alijewa i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w ręce Azerbejdżanu trafi szereg historycznie ormiańskich obszarów Górnego Karabachu. Na tym terenie znajduje się znaczna liczba ormiańskich zabytków, zespołów klasztornych i kościołów, które prezentują uniwersalną wartość kulturową i religijną. Wiele z nich jest bardzo starych i pochodzi z pierwszych stuleci naszej ery. Lista w załączeniu.

Biorąc pod uwagę powszechne niszczenie ormiańskiego dziedzictwa kulturowego pod rządami Azerbejdżanu w przeszłości, takiego jak cmentarz z tysiącami chaczkarów (kamieni krzyżowych) w Julfie pod koniec lat 90. XX wieku, oraz uwzględniając pierwsze oznaki naruszeń ormiańskich kościołów oraz innych obiektów kulturalnych i religijnych w Górskim Karabachu po podboju wymienionych terenów przez armię azerską, prosimy o rozpoznanie tego poważnego zagrożenia i podjęcie pilnych działań, najlepiej w kontekście międzynarodowym, w celu ochrony wspomnianego dziedzictwa kulturowego i religijnego w Górskim Karabachu.

Z poważaniem,

Arcybiskup Khajag Barsamian
Legat Papieski dla Europy Zachodniej i Przedstawiciel Kościoła Ormiańskiego przy Stolicy Apostolskiej

Biskup Arseny el-Baramousy
Koptyjsko-prawosławne Biskupstwo Holandii i Belgii, Przewodniczący Stowarzyszenia Współpracy Wschodnich Kościołów Prawosławnych w Holandii
Dyrektor Prawosławnego Organu Przesyłającego

Arcybiskup Polycarp Augin Aydin
Syryjskie Biskupstwo Prawosławne w Holandii

Johannes W.M. Hendriks
Biskup rzymskokatolicki haarlemsko-amsterdamski

Biskup Luka Kovacevic
Serbsko-prawosławny biskup Europy Zachodniej

Henk Meulink
przewodniczący Rady Kościołów w Amsterdamie

Źródła: arsacal.nl, kn.nl

Ps. 22 listopada, czyli akurat w najbliższą niedzielę, Kościół katolicki wspomina męczenników ormiańskich, zamordowanych w końcu XIX wieku przez muzułmańskich Turków za odmowę przyjęcia islamu. Ich nazwiska i informacje o nich znajdują się tutaj: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-22b.php3 Oczywiście męczenników chrześcijańskich, zamordowanych przez muzułmanów za odmowę przyjęcia islamu, są miliony: w Hiszpanii i innych krajach Europy Zachodniej, na Bałkanach, w krajach słowiańskich, na Kaukazie, Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce. Wszędzie, gdzie dotarł islam, od momentu, kiedy powstał :( Tylko bardzo nieliczni z tych męczenników są znani z nazwiska i oficjalnie kanonizowani.

Komentarze